środa, 10 sierpnia 2011

5 sierpnia 2011 r. - spotkanie Wspólnoty SYCHAR w Szczecinie

Mieliśmy pierwszą wspólnotową Mszę św.! Było nas tylko pięcioro, ale modliliśmy się za wszystkie "Sycharki" :).
Po Mszy św. spotkaliśmy się, by omówić plany pracy we wrześniu. Prawdopodobnie uda się zorganizować warsztaty z psychologiem z Akademii Rodziny. Zastanawialiśmy się też, jak rozpropagować naszą grupę na razie w parafii Dominikanów.

Następne spotkanie 19 sierpnia 2011 r.