sobota, 8 października 2011

30 września 2011 r. - spotkanie Wspólnoty SYCHAR

Na spotkanie przybyło sześć kobiet oraz nowy opiekun duchowy o. Marek.


Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu.
Potem o. Marek odczytał nam "Litanię o zbawienie od głupoty"  i zastanawialiśmy się nad tym, jak ją odczytujemy w świetle naszych osobistych doświadczeń. Wywiązała się żywa dyskusja o charyzmacie naszej Wspólnoty ponieważ o. Marek jest sceptyczny wobec hasła "Każde małżeństwo jest do uratowania". Dyskutowaliśmy o tym, jak to stwierdzenie rozumiemy. Prosimy o modlitwę za ognisko w Szczecinie.
W spotkaniu uczestniczyła też terapeutka z Akademii Rodziny.


Nastąpiła zmiana w terminarzu spotkań - będą odbywały się co dwa tygodnie o godz. 19.30 - następne w piątek 14.10.2011 r.