czwartek, 3 marca 2011

18 lutego 2011 r. - spotkanie Wspólnoty SYCHAR w Szczecinie

Na spotkanie przybyli Teresa, Robert, Beata, Ewa, Ela, Eliza, Monika, P., Janusz, Maciej, Aleksandra.


W dalszym ciągu omawiamy problem przebaczenia, jak jego brak wpływa na nasze życie. Czy wolno stawiać warunki przed powrotem małżonka?
Rozważaliśmy Ewangelię wg św. Jana – o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betesda.

Następne spotkanie powinno odbyć się 4 marca. Można wcześniej uczestniczyć w parafialnej Mszy św. o godz. 18.00.