niedziela, 9 stycznia 2011

7 stycznia 2011 r. - spotkanie Wspólnoty SYCHAR w Szczecinie

Na spotkanie przybyły P. i Aleksandra.
Z powodu małej frekwencji nie było typowego spotkania. Zastanawialiśmy się nad sposobami „rozreklamowania” naszej Wspólnoty. Przede wszystkim chcemy uzyskać błogosławieństwo Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i jednocześnie zwrócić się do proboszczów parafii szczecińskich z prośbą o zgodę na powieszenie plakatów ogniska na tablicach ogłoszeń parafialnych.
Następne spotkanie powinno odbyć się 21 stycznia. Można wcześniej uczestniczyć w parafialnej Mszy św. o godz. 18.00.