sobota, 4 grudnia 2010

3 grudnia 2010 r. - spotkanie Wspólnoty SYCHAR w Szczecinie

Na spotkanie przybyli Teresa, Janusz, Danusia, Aleksandra.
W dalszym ciągu zajmowaliśmy się problemem przebaczenia. Dawaliśmy świadectwa, jak przebaczenie wpływa na nas i naszych współmałżonków. Ojciec Jakub przygotował dla nas "12 etapów przebaczenia". Zastanawialiśmy się nad 1 etapem - zdecydować się nie mścić i nie dać się obrażać. Dostaliśmy zadanie domowe - określ swoje miejsce jako ofiary. :):):) Następne spotkanie powinno odbyć się 17 grudnia. Można wcześniej uczestniczyć w parafialnej Mszy św. o godz. 18.00.