środa, 20 października 2010

15 października 2010 r. - spotkanie Wspólnoty SYCHAR w Szczecinie

Na spotkanie przybyły Teresa, Bożena, Aleksandra.

Po modlitwie prowadzonej przez o. Jakuba zastanawialiśmy się, jak rozpropagować nasze spotkania, aby nasza wspólnota mogła objąć jak najwiecej osób.

Następnie rozważaliśmy słowa Ojca świetego Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej o Zadaniach Rodziny Chrześcijańskiej w Świecie Współczesnym "Familiaris Consortio" - słowa o miejscu w Kościele małżonków żyjących w separacji i rozwiedzionych, którzy trwają w wierności.

Poruszaliśmy też kwestię związków niesakramentalnych i ich duszpasterstwa. Na wyrażoną obawę, że istnienie takiego duszpasterstwa może być dla niewiernych małżonków swego rodzaju usprawiedliwieniem - o. Jakub wyjaśniał, że Kościół jest dla grzeszników i takie duszpasterstwo ma przede wszystkim na celu wskazanie błądzącym właściwej drogi a nie usypianie ich sumień.
O. Jakub obiecał też zaprosić na jedno z następnych spotkań sędziego Sądu Biskupiego, aby wyjaśnić nasze obawy, że w ostatnim czasie zbyt łatwo jest uzyskać unieważnienie małżeństwa w Kościele.

Następne spotkanie powinno odbyć się 5 listopada. Można wcześniej uczestniczyć w parafialnej Mszy św. o godz. 18.00.